Program Zeleni grad

Ponuđen je svim lokalnim samoupravama a sredstva za realizaciju programa su dobijena iz inostranih fondova

  • Podjela 1% sadnica od ukupnog broja građana Vaše opštine svako proljeće i jesen. 50.000 građana 1000 podjeljenih sadnica godišnje.

  • Izgradnja drvoreda Zeleni Zid prirodne barijere između industrijskih zona i Vaše opštine.

  • Nezavisne automatske stanice za mjerenje kvaliteta vazduha u Vašoj opštini sa praćenjem rezultata preko mobilne aplikacije u službi građana.

Cilj  Zelenog Razvojnog Centra i našeg kontakta sa opštinama jeste podrška Projektu “ Posadi svoj hlad” kao i Programu Zeleni Grad, kroz uključivanje u isti, a koji se prvenstveno  sastoji iz podele 1% sadnica građanima svakog proljeća i jeseni, kao i izgradnje Zelenog Zida oko industrijskih zona i drugih osjetljivih područja u lokalnoj zajednici. Postavljanje nezavisne automatske mjerne stanice za mjerenje kvaliteta vazduha koja treba da bude u službi građana, sa podacima o kvalitetu dostupnim preko mobilne aplikacije sa rezultatima mjerenja svakog minuta je dio projekta, koji nije obavezan, već ga upotpunjava.

Cilj postavljanja stanice je kontrola kvaliteta vazduha u cilju ostvarivanja rezultata sprovedenog programa, u kojoj bi opština dobila veliki broj sadnica koje će izrasti u drveće i svojim postojanjem sprečiti širenje štetnih PM čestica u vazduhu. Tako, na primer, grad od 50.000 stanovnika nakon 5 godina bi podelio 5.000 sadnica koje bi krošnjom pokrile površinu oko 8 hektara u urbanoj sredini i to mimo sadnica koje su namenjene izgradnji zelenih zidova koje čine prirodnu zaštitnu barijeru grada od industrijskih zona. Sadnice bjelog jasena koje doniramo se dobavljaju iz uvoza, sertifikovane su i fitosanitarno ispravne, pregledaju se na granici gde dobijaju odgovarajuću potvrdu. Sadnice su visoko kvalitetne, visine 100-130 cm, dvogodišnje sa visokim procentom uspešnosti sadnje i očekivanim rastom od 8 metara i formiranjem krošnje od 16m2 nakon 5 godina.

Obaveza opština i gradova koje učestvuju u kompletnom programu je redovno održavanje stanice na godišnjem nivou iz razloga što je ista dobijena iz projekta sa sadnicama, a u vrednosti je od oko 40.000KM, te smo u obavezi da je održavamo u ispravnom stanju kako bi davala kvalitetne rezultate mjerenja.

Opština je ta kojoj pripadaju sve zasluge u realizaciji akcije kroz podelu sadnica građanima i prikazivanje stvarnog stanja kvaliteta vazduha u njihovom mestu. Dobijeni podaci mogu da koriste za planiranje, akcione planove i konkretne aktivnosti za poboljšanje trenutne situacije, koja bi u suprotnom ostala nepromenjena.