Proljetnja sadnja

Obaveštavamo građane svih gradova koji su se priključili našoj prolećnoj akciji Posadi svoj hlad da će podela sadnica biti u petak, 9. aprila u podne.
Sadnice belog jasena su namenjene svim zainteresovanim građanima, a svaki stanovnik opštine može da preuzme jednu sadnicu i posadi je gde želi! Obzirom da se sadnice dele javno, možete ih pronaći na gradskom trgu ili ispred opštine.
Na sadnicama se nalaze vezice sa logotipom donatora, kao i praznim delom za upisivanje datuma sadnje i imena lica koje je posadilo „svoj hlad”.
Ovaj projekat je usaglašen sa evropskim Zelenim planom u kome je čist vazduh u urbanim sredinama jedan od stubova cirkularne ekonomije. Akcija je nacionalnog karaktera i obogatiće našu zemlju za 30 000 sadnica!

Priključute se našoj akciji!
Poveži ljude. Podrži akciju. Posadi hlad. Svoj hlad!